Lilla hotellet

Lilla hotellet

Storlek: 13x6 m 78 kvm


Lokalen är utrustade med projektor, whiteboard, blädderblock och overhead. 
Hörslinga kopplar vi in efter önskemål.


Möblering som passar lokalen
Skolsittning: 40 platser

U-sittning: 26 platser