Trivsel och ordning

In- och utfart

Husvagnsplatserna är avsedda för incheckade gäster och endast för en bil och en husvagn.
Motortrafik i gånghastighet är tillåten för nödvändiga in- och utresor. Mopeder ska ledas på campingområdet.

Nattro 

Respektera att tystnad ska råda mellan kl. 23.00-07.00. Under denna tid är även motortrafik förbjuden på campingområdet. Efter kl. 23.00 låses grinden och in- och ut passering är ej tillåten.

Brandposter

Finns utplacerade vid alla servicehus.

Förbandslådor

Finns i Restaurang Skogskåtan och i Receptionen.

Ordningsregler

Hos oss gäller Svenska Campingvärdars fastställda ordningsregler. Anslag finns vid receptionen och vid alla servicehus. Campingplatsens personal äger rätten att avvisa gäst från campingplatsen, som inte följer dessa ordningsregler.

Hundar

Hålls kopplade inom campingområdet och rastas utanför området på anvisad plats. Det är ej tillåtet att ha hundar på stranden.

Grillning

Gas/kolgrill på campingtomterna är tillåten med grillar som står på ben eller dylikt. Var observant om det råder eldningsförbud.

Campingvärd

Under sommarsäsongen finns campingvärdar på området under kvällarna, samt nattetid.