Bokningsbara elplatser

Området närmast receptionen, plats 860-867, 431-499 och ett område längst bort mot långbryggan, platser med nummer 601-646 är bokningsbara områden, alla övriga är vanliga "drop-in"platser.

Under vår- och höstmarknad förbokas nästan alla numrerade platser på campingen, förutom platser som är reserverade för säsongscamping. Endast de platser som vanligtvis är bokningsbara kan bokas on-line. Övriga platser bokas via telefon. Det kommer att finnas ca 50 platser för drop-in.

400-området ligger mitt emot receptionen, ett öppet soligt område med närhet till servicehus, med handikapp WC och dusch, barnskötrum och butiken. Platser 431-499.

500-området ligger mellan infartsvägen och järnvägen, också ett öppet och soligt område. Tack vare höjdskillnad, märks inte järnvägstrafiken av nämnvärt. För att nå servicehus måste infartsvägen korsas. Används som VIP-område under Classic Car Week. Ligger ej innanför bommarna. Platser 501-550.

600-området ligger i den södra delen av campingen, nära långbryggan, dessa bokningsbara platser har närmast till Siljan. I detta område finns skuggande tallar. Nära till servicehus med handikapp-WC och barnskötrum. Platser 601-646.

800-området ligger direkt söder om reception och restaurang, och har eget vatten och avlopp till varje plats. Två av platserna har asfaltsunderlag. Ligger ej innanbör bommarna. Platser 860-867

Våra platser med strandläge är inte förbokningsbara, här är det drop-in som gäller.

Maxhöjd 3.5 m. innan man kommer fram till  campingens infart passeras en järnvägsviadukt, här är maxhöjden 3.5 meter. Om ditt ekipage inte klarar detta måste man ta vägen via infarten till Rättviks Kyrka, via Sjurbergsvägen, Kyrkvägen och Pilgatan. Då kommer man in till campingen från ett annat håll och viadukten behöver inte passeras.

Under Classic car week-perioden utökar vi antalet platser som kan förbokas, (med och utan el) vi använder oss då av grönområdet intill Långbryggan (Oasen) samt parkeringen längs med Långbryggevägen, ända fram till järnvägsövergången. Hela detta område är då avstängt för trafik. Från 2013 har vi dessutom ett antal bokningsbara platser med el, på gymnasieskolans område, parkeringsområdet på skolans entrésida, första parkett under crusingen som passerar här!(dessa extra platser bokas endast över telefon)

CCW-band-området 501-550 är också bokningsbart för CCW-perioden, läs mer under fliken till vänster.

Man har förtur att boka om sin förbokningsbara plats till CCW och marknad, fyll i en ombokningslapp och lämna in i receptionen före avresa. Det är alltid ett år i förväg man har förtur att boka om, så marknader bokas vår till vår och höst till höst. OBS! Det gäller bara förbokade platser, ej tillsvidare drop-in-platser. Sedan släpps kvarvarande platser i bokningsbara områden för bokning från första vardagen i januari.

Man kan boka från en natt, under hela högsäsongen utom under marknad och midsommar då min. 4 nätter bokas, och Classic Car Week  då har vi en minimibokning på 10 nätter. Alltid till ordinarie dygnspris. Först till kvarn gäller!

Kontakt

Bokning: 0772-280 100
Reception: 0248-561 18
Besöksadress: Långbryggevägen 4 , 795 32 Rättvik
info@siljansbadet.se

Siljansbadets Camping

Följ oss på

Empori CMS